Σχετικά με την Incelligent

Η Incelligent είναι μια νεοφυής επιχείρηση που αναπτύσσει καινοτομικό λογισμικό ευφυούς διαχείρισης ασύρματων δικτύων (Mobile / Wi-Fi). Συνδυάζοντας μεθόδους διαχείρισης γνώσης, ανάλυσης μεγάλων δεδομένων και άλλες τεχνολογίες αιχμής προβλέπει με ακρίβεια την μελλοντική κατάσταση ενός δικτύου παρέχοντας τη δυνατότητα έγκαιρης βελτιστοποίησης των βασικών παραμέτρων λειτουργίας του.

Το λογισμικό της Incelligent αναλύει δεδομένα επιδόσεων δικτύων σε συνδυασμό με άλλες μη δικτυακές πληροφορίες (π.χ. κυκλοφοριακές συνθήκες, προγνώσεις καιρού, προγραμματισμένες εκδηλώσεις ή δρομολόγια μαζικών μεταφορικών μέσων κλπ.) και ανακαλύπτει «κρυμμένες» συσχετίσεις μεταξύ τους. Προβλέποντας με ακρίβεια την πορεία της κατάστασης ενός δικτύου είναι σε θέση να επιλέγει σε πραγματικό χρόνο τις βέλτιστες ρυθμίσεις λειτουργίας του, σύμφωνα με τις συνθήκες που αναμένεται να επικρατήσουν στο επόμενο διάστημα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνει εντυπωσιακή βελτίωση στην ποιότητα της υπηρεσίας που απολαμβάνει ο χρήστης, στο κόστος λειτουργίας αλλά και στην αυτοματοποίηση στη διαχείριση του δικτύου.

Η Incelligent έχει ήδη υλοποιημένη και λειτουργική έκδοση του λογισμικού της, το οποίο αυτό τον καιρό χρησιμοποιείται πιλοτικά σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και δίκτυα Wi-Fi με εξαιρετικά ως τώρα αποτελέσματα. H Incelligent έχει λάβει επενδυτικό κεφάλαιο σποράς από το Jeremy OpenFund II.

Οι οικονομικές καταστάσεις του 2014 είναι διαθέσιμες εδώ.

Οι οικονομικές καταστάσεις του 2015 είναι διαθέσιμες εδώ.